[Góc lan man] Hạnh phúc :)

 133

“Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu thương.” – Victor Hugo

Cảm giác hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Continue reading

Advertisements